LPB: LienVietPostBank lãi hơn 1.200 tỷ năm 2018

LPB: LienVietPostBank lãi hơn 1.200 tỷ năm 2018

Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank, UPCoM:LPB) vừa công bố báo cáo tài chính với lợi nhuận trước thuế cả năm 2018 đạt 1.213 tỷ đồng, vượt mức kế hoạch đã được điều chỉnh hồi giữa năm (1.200 tỷ đồng).