Tài sản, tiền tệ và chỉ số các ngành phần lớn đều 'mất giá' trong năm 2018

.

Sự tăng giá của USD khiến phần lớn các đồng tiền trên thế giới đều giảm giá trị. Đồng thời, 11/13 loại tài sản được thống kê đều mất giá, trong khi đó chỉ có 2 lĩnh vực có chỉ số tăng trưởng.

Nguồn: ndh.vn