GAS: Thông báo ký kết thỏa thuận khung với PVPower

.

 Tổng Công ty Khí Việt Nam - Công ty Cổ phần thông báo ký kết thỏa thuận khung với PVPower như sau:

Nguồn: www.stockbiz.vn