Tư vấn giám sát xin rút khỏi dự án chống ngập 10.000 tỉ

.
Nguồn: vietnambiz.vn