Bất động sản Hà Nội: Chỉ có 2% nguồn cung mở bán mới đến từ khu vực 4 quận trung tâm

.
Nguồn: vietnambiz.vn