Thị trường địa ốc TP HCM luôn dẫn trước Hà Nội 2 - 3 năm

.
Nguồn: vietnambiz.vn