Năm 2019, nhiều sản phẩm bất động sản sẽ có sự điều chỉnh

.
Nguồn: vietnambiz.vn