Kịch bản giá nhà đất và ‘bong bóng’ năm 2019

.
Nguồn: vietnambiz.vn