Chủ tịch Hà Nội nói gì về thanh tra đất rừng Sóc Sơn và việc tiếp dân?

.
Nguồn: vietnambiz.vn