Saudi Arabia sở hữu trữ lượng dầu lửa lớn cỡ nào?

.
Nguồn: vietnambiz.vn