Nhu cầu than Việt Nam 2019 dự kiến vượt sản lượng

.
Nguồn: vietnambiz.vn