Giá gạo xuất khẩu Việt Nam, Thái Lan dự kiến giảm trong thời gian tới vì nguồn cung tăng

.
Nguồn: vietnambiz.vn